Van Schijndel VSA E-Lifter

Disclaimer

Juistheid van gegevens
Van Schijndel betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen, maken en verspreiden van de gegevens en informatie op haar websites. Van Schijndel kan echter niet garanderen en verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typefouten binden Van Schijndel niet. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit bij ons te melden, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Aansprakelijkheid
Van Schijndel accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden doordat de informatie niet of niet tijdig wordt opgeslagen, ontvangen, verwerkt, wordt gewist of onjuist wordt bezorgd noch enige schade voortvloeiend uit het gebruik van niet geschikte apparatuur.

 

Websites derden
De websites van Van Schijndel kunnen tevens links bevatten naar websites van derden. Van Schijndel is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

Copyright
De websites van Van Schijndel genieten auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Het is niet toegestaan de websites op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verkregen van Van Schijndel.