Van Schijndel VSA E-Lifter

Milieubeheer

Milieuzorgsysteem bij Van Schijndel Maasbracht BV
 

De zorg voor het milieu bij Van Schijndel Maasbracht BV is ingebakken in de procesvoering. Daarbij gaat het niet alleen om de interne processen maar ook om de producten die door Van Schijndel Maasbracht BV worden geleverd. Dit uit zich op de volgende manieren:

  • Productieprocessen worden zodanig ontworpen dat er tijdens de productie zo weinig mogelijk afval ontstaat.
  • De producten worden zodanig ontworpen dat deze een lange levensduur hebben en zo de onderhoudskosten en de milieubelasting voor de gebruiker worden gereduceerd.
  • Het afval wat ontstaat wordt zoveel mogelijk gescheiden: afvalstromen worden geregistreerd.
  • Voor de verwarming van onze gebouwen wordt gebruik gemaakt van aardwarmte.
  • De bestaande TL-verlichting van onze bedrijfsgebouwen wordt vervangen door LED-verlichting.
  • De vloeren van onze bedrijfsgebouwen zijn zodanig geconstrueerd dat deze bestand zijn tegen mechanische belasting en vloeistof dicht zijn.
  • Onderdelen worden zoveel mogelijk gereviseerd i.p.v. vervangen door nieuwe onderdelen tijdens revisies.
  • Het ontwikkelen van nieuwe producten die minder energie gebruiken en derhalve leiden tot een verminderde milieubelasting.

 

Om dit alles te bereiken heeft Van Schijndel Maasbracht BV een geïntegreerd kwaliteitszorg/milieuzorgsysteem ontwikkeld gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO14001. In dit systeem zijn de doelstellingen van Van Schijndel BV vastgelegd in een beleidsverklaring.